Sarajevski Kiseljak | MineraalWater | 1.5L

Normale prijs €1,45

Inclusief belasting.

Sarajevski kiseljak Mineraalwater behoort tot de beste natuurlijke mineraalwaters ter wereld. Doordat natuurlijk Sarajevski Kiseljak mineraalwater van 150 tot 300 meter diepte komt en verrijkt is met de mineralen in haar natuurlijke stroom door de oude eruptieve rots. Zo natuurlijk en glashelder, met een natuurlijk uitgebalanceerde mineralenverhouding. Vol moderne technologie zonder externe invloeden. De samenstelling is natrium-calcium-magnesium waterstofcarbonaat-sulfaat mineraalwater.

Natuurlijk Sarajevski Kiseljak mineraalwater is  dit jaar beoordeeld met de beste beoordeling - 3 sterren voor smaak en kwaliteit. Het International Taste & Quality Institute iTQi (Internationaal Instituut voor proeven en kwaliteit van producten) heeft de Superior Taste Award gegeven voor de smaak en kwaliteit van Sarajevski Kiseljak Mineraalwater. 

Tot nu toe heeft Sarajevo Kiseljak 7 Superior Taste-prijzen ontvangen, waarmee het dit jaar de gevestigde leiderspositie wist te consolideren, dankzij de hoge en herkenbare kwaliteit van het mineraalwater en verbeterde productie.

Georganiseerde vulling van de Sarajevski Kiseljak Mineraalwater in flessen startte al voor 1891.

De eerste bewaarde gegevens over Kiseljak zijn afkomstig uit de 16e eeuw, namelijk 1530, toen Kiseljak 'Sauer Brunnen' de Sloveense Benedikt Kuripe noemt in zijn beschrijving van de reis van het keizerrijk naar Carigrad, geschreven in het Duits. De eerste deskundige analyse van mineraalwater in Kiseljak werd uitgevoerd in 1886 door prof. E.Ludwig, een rechtsconsulent uit Wenen, uitgenodigd door de Bosnische regering om mineraalwater in Bosnie te bestuderen. Volgens zijn analyse, "behoort dit water tot die vloeistoffen met de hoogste CO2, Glauber's zouten en een aanzienlijke hoeveelheid ijzer, gezien de samenstelling is dit een specialiteit onder het Europese mineraalwater".

Op 14 april 1997 publiceerde het Public Health Institute van de Federatie van Bosnia en Herzegovina een professionele mening dat Sarajevski Kiseljak helpt met stofwisselings-, lever-, galblaas- en galblaasaandoeningen, spijsverteringsziekten en nier- en urinewegziekten.

________________________________________________________________________________________________________________

The beginning of the organized filling of the Sarajevski Kiseljak in bottles is bound for 1891. Natural mineral water Sarajevski kiseljak springs from depths of 150 to 300 meters, enriching the minerals in its natural flow through the old eruptive rock. So natural and crystal clear, with a naturally balanced mineral ratio, are filled with state-of-the-art technologies without external influences. By its composition, the Sarajevski kiseljak is sodium-calcium-magnesium hydrogen carbonate-sulphate mineral water, and as such it belongs to the best natural mineral water in the world. The first preserved data on Kiseljak originate in the 16th century, namely 1530 when Kiseljak "Sauer Brunnen" mentions the Slovenian Benedikt Kuripe in his description of the journey of the Emperor's Empire to Carigrad written in German. The first expert analysis of mineral water in Kiseljak was carried out in 1886 by prof. E.Ludwig, a court consultant from Vienna, invited by the Bosnian government to study mineral water in Bosnia. According to his analysis, "this water belongs to those liquids that have the highest CO2, Glauber's salts and a substantial amount of iron; considering the composition this is a specialty among European mineral waters ".

On April 14, 1997, the Public Health Institute of the Federation of Bosnia and Herzegovina issued a professional opinion that Sarajevo Kiseljak helps with metabolic, hepatic, gallbladder and gallbladder diseases, digestive system diseases and kidney and urinary tract diseases.

The International Taste & Quality Institute iTQi International Institute for Tasting and Quality of the Products awarded the Superior Taste Award for the year 2014 for Sarajevo's flavor and quality. Natural mineral water Sarajevski kiseljak and this year is rated the best rating - 3 stars for taste and quality.

So far, Sarajevo Kiseljak has received 7 Superior Taste awards, consolidating this year's long-standing leadership position, thanks to the high and recognizable quality of mineral water, improving production, and adapting its business to the needs of consumers.