Vinobran | Safram | 10G

Normale prijs €0,29

Inclusief belasting.

Vinobran, Kaliummetabisulfiet

Zwavel is het oudste en meest verplichte ingrediënt voor het bewaren van wijn, omdat het door de Romeinen werd gebruikt. Pas in de 18e eeuw begon zwavel in jonge wijn te worden gebruikt, maar het werd beschouwd als schadelijk voor oudere wijnen.

Vandaag de dag, wanneer de waarde van zwavel en de manier waarop het werkt om moleculen in druivenmost en wijn te binden goed bekend is, begrijpen we dat moderne wijnproductie onmogelijk is zonder het gebruik van kaliummetabisulfiet. Gezonde en stabiele wijnen kunnen alleen worden gemaakt met behulp van dit ingrediënt, dat krachtige antioxiderende en antiseptische eigenschappen heeft.


Vinobran | Safram | 10G

Potassium metabisulfite

Sulphur is the oldest and most obligatory wine preservation ingredient, since it was used by the Romans. It was not until the 18th century that sulphur began to be used in young wine, but it was considered to have a harmful effect in older wines.

Today, when the value of sulphur and the way it works to bind molecules in grape must and wine is well known, we understand that contemporary wine production is impossible without the use of potassium metabisulfite. Healthy and stable wines can only be made with the help of this ingredient, which has powerful antioxidant and antiseptic properties.

Vinobran | Safram | 10G

Vinobran, SREDSTVA ZA KONZERVIRANJE

Sumpor je najstarije i neizbježno sredstvo za čuvanje vina koje su koristili još stari Rimljani. Tek u osamnaestom stoljeću počeo se primjenjivati za mlada vina, ali se smatralo da je njegova upotreba štetna za stara vina.

Danas, kad poznajemo vrijednost sumpora i način njegovog djelovanja i vezanja u moštu i vinu znamo da je suvremeno vinarstvo ne može se zamisliti bez upotrebe vinobrana. Zdrava i stabilna vina mogu se proizvesti samo uz upotrebu ovog dodatka koji ima snažna antioksidacijska i antiseptička svojstva.